Đê sạt, tính mạng dân bị đe dọa, có ai chịu trách nhiệm?: Thư công dân

Nhân dân ở thôn Hội, xã Cổ bi, Gia lâm, Hà nội phản ảnh nguy cơ sạt đê bờ nam sông Đuống do việc làm thiếu trách nhiệm của UBND xã, mùa mưa sắp đến nhưng chính quyền địa phương vẫn làm ngơ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!