Đê Hà nội - những tồn tại và giải pháp\

Bài báo nêu thực trạng vi phạm pháp lệnh đê điều xảy ra ở tp.Hà nội hiện nay, tình trạng có lắng đi một thời gian, nhưng gần đây lại có không ít trường hợp chiếm dụng cơ đê vì mục đích cá nhân

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Loan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!