Canada sức mạnh tiềm ẩn

Sách giới thiệu đất nước Canada, một đất nước thống nhất có nhiều những vấn đề phức tạp về kinh tế-xã hội, chính trị và quân sự, nhưng đã biết vượt qua khó khăn để tự khẳng định mình tiến vào thế kỷ 21

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 917.1 C105a
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn