Hãy cưú lấy bầy thú quý hiếm ở rừng Ea Sô\

Phản ảnh về loài bò xám vẫn bị săn đuổi, bắn giết. Mong UBND tỉnh Đak lak sớm có biện pháp chỉ đạo để kịp thời cưú lấy những con bò xám cuối cùng

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Chiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!