Ai sẽ cưú đình chèm?\

Nhiều đơn thư của nhân dân xã Thuỵ phương, huyện Từ liêm, Hà nội phản nảh việc một cá nhân xây nhà trái phép lấn vào đình Chèm-một di tích văn hóa đã được xếp hạng, nhưng các cấp chính quyền ở đây vẫn làm ngơ

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, minh Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!