Dân di cư tự do, nạn phá rừng và tranh chấp đất đai ở Đắc lắc: Phóng sự điều tra\

Số dân tăng hơn 4 lần, trong đó dân di cư tự do tăng lên đột biến. Tỉnh đã thu lại hơn 50 nghìn ha đất chưa sử dụng giao cho người thiếu đất sản xuất theo luật định

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!