Tòa lao động chưa động?: Thực thi Luật lao động-nhìn từ nhiều phía\

Tòa lao động đã hoạt động được 8 tháng, nhưng nhiều vụ giải quyết tranh chấp lao động vẫn còn nhiều vướng mắc, có thể do người lao động, nhưng cũng có vướng mắc chính từ trình tự giải quyết tranh chấp lao động

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!