Tàn sát rừng Bình Thuận: những kẻ nào đã phá rừng để làm giàu cho riêng mình?: Phóng sự điều tra\

Về vụ phá rừng nghiêm trọng ở đầu nguồn thuỷ điện Trị an trên địa bàn huyện Tánh Linh, Bình thuận

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Việt Khuê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!