Một vườn quốc gia có nguy cơ bị tàn phá\

Rừng cấm quốc gia Tam đảo đang trong nguy cơ bị tàn phá do những tên phá hoại gây ra, thậm chí gây thương tích cho những cán bộ kiểm lâm

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tri Thúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!