Lịch sử Trung Quốc năm ngàn năm\

Sách giới thiệu lịch sử Trung Quốc từ thời cổ đại đến cận đại; qua các câu chuyện và nhân vật lịch sử nổi tiếng đã thể hiện quá trình đấu tranh với thiên nhiên, giành giật ngôi vị, thôn tính đất đai, mở rộng cương vực, các học thuyết và các chế định chi phối đời sống xã hội của dân tộc Trung hoa cổ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lâm, Hán Đạt
Đồng tác giả: Tào, Dư Chương, Trần, Ngọc Thuận
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 951 L302s
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về