Vai trò của Hội phụ nữ trong công tác đấu tranh phòng chống ma tuý\

Hội phụ nữ đã có những đóng góp đáng kể trong cuộc đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nghiện hút, tiêm chích ma tuý. Đây là mối đe dọa và là vấn đề bức bách của từng gia đình và toàn xã hội. Vấn đề nghiện hút, hít đã len lỏi vào từng gia đình, vào khu vực tập trung như: thị trấn, vùng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!