Các pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa IX: Từ tháng 2-1993 đến tháng 6-1996

Sách tập hợp và giới thiệu hệ thống các pháp lệnh đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành từ năm 1993 đến tháng 6-1996; tổng cộng gồm 39 văn bản được sắp xếp theo trình tự thời gian ban hành

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.37 C101p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn