Xót xa rừng Bình Thuận\

Có nhiều bài viết về nạn phá rừng ở Bình thuận, đặc biệtlà phóng sự Rừng Bình thuận thực trạng đáng sợ, đăng trên báo Lao Động số 144 ra ngày 24-10-1996. Nhưng đó chỉ mới là một phần và một mặt của sự thật. Bài viết này chuyển đến chúng ta những thông tin nóng nhất từ những cánh rừng đang bị mổ xẻ,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Mỹ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!