Cây cà-phê ở Đắc Lắc

Diện tích vườn cây tăng hơn 22 lần, năng suất tăng hơn 3 lần và tổng sản lượng tăng hơn 30 lần. Kim ngạch xuất khẩu cà-phê chiếm hơn 90 phần trăm so với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của tỉnh

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!