Nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước: Phát biểu tại lễ kỷ niệm 27-7-1997\

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!