Một liên doanh bất bình đẳng: Công ty Hanjoo-Việt Thắng, tp.Hồ Chí Minh\

Hanjoo-Việt Thắng (HJVT) là công ty liên doanh giữa công ty dệt Việt Thắng (Vicotex) với công ty Hanjoo (Hanjoo Cor) của Hàn Quốc. HJVT có vốn pháp định 667.876 USD, hoạt động từ năm 1991 với 300 công nhân. Theo báo cáo, từ năm 1992-1994, năm nào công ty HJVT làm ăn cũng có lãi. Nhưng năm 1996, khi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Hùng
Đồng tác giả: Minh Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!