Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay: Đề tài KX-07-02\

Sách tổng kết kết quả điều tra xã hội học trên địa bàn đô thị và nông thôn của 1 số vùng bắc, trung, nam về quan niệm, nhận thức của người Việt Nam đối với di sản văn hóa, lịch sử truyền thống nói chung và một số truyền thống và quan hệ truyền thống tiêu biểu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chung á
Đồng tác giả: Phan, Huy Lê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 390.09 C101g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn