Chiến lược an ninh quốc gia sự cam kết và mở rộng 1995-1996\

Sách giới thiệu chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, một chiến lược mới, toàn diện và khá nham hiểm của Mỹ sau chiến tranh lạnh nhằm đặt thế giới dưới sự chi phối, thống trị của Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: William J. Clinton
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.033 Ch305l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn