Người già - tiềm năng to lớn trong giáo dục gia đình: Đề tài KX-07-09\

Sách phác họa chân dung, những phẩm chất quý giá của thế hệ người cao tuổi Việt Nam; giới thiệu vai trò to lớn, kinh nghiệm phong phú của người già đối với sự nghiệp cách mạng đổi mới đất nước và tác dụng tích cực của họ với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ; cuối cùng là đề cập đến trách nhiệm, nghĩa v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Khắc Chương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.85 Ng558g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn