Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng Việt nam: Luật này sửa đổi, bổ sung Luật hàng không dân dụng VN ngày 26-12-1991 và đã được QHK9, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20-04-1995

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.097 L504s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn