Tiền mất tật vẫn mang: Giao khoán bảo vệ rừng\

Sau nhiều biện pháp đã được thực thi mà rừng vẫn mất mỗi năm hàng chục ngàn hecta, từ năm 1993, Đắc Lắc bắt đầu thực hiện thêm biện pháp giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo chủ trương chung của cả nước. Nhưng thực ra rừng cũng chỉ mới có những bố mẹ hờ. Nhà nước mất thêm hàng chục tỉ đồng mỗi năm mà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Bá Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!