Gần 3 triệu USD cho một dây chuyền chắp vá: Công ty dệt Hòa Thọ, Đà Nẵng\

Tháng 12.1996, TCTy Dệt May VN (Vinatex) có chủ trương sáp nhập CTy dệt Hòa Thọ vào CTy dệt Phong Phú. Hai tháng sau, Dệt Phong Phú đã hồ hởi đưa ngay 42 giàn máy dệt và nhiều cán bộ quản lý, kỹ thuật...của mình ra miền Trung. Hơn 800 công nhân Dệt Hòa Thọ khấp khởi hy vọng, nhưng buồn thay không đầ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trung Hiếu
Đồng tác giả: Nguyễn, Khôi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!