Làm gì để tăng nhanh lượng khách du lịch quốc tế?

Năm 1996 Việt Nam đón 1,6 triệu khách du lịch quốc tế, tăng 18 phần trăm so với năm 1995. Theo kế hoạch, năm 1997 ngành du lịch phấn đấu 1,9 triệu khách quốc tế. Nhưng đến tháng 5-1997, tổng lượng khách du lịch quốc tế vào Việt Nam mới đạt 665.328 lượt người, giảm 6,9 phần trăm so với cùng kỳ năm tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!