Khu vực kinh tế phi chính quy: Một số kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế\

Sách gồm 6 chương, giới thiệu khái quát những vấn đề cấp bách và lâu dài để tiếp cận khu vực kinh tế phi chính quy ở Việt Nam; trình bày nguyên nhân hình thành, phát triển, những nét đặc trưng và kiến nghị về chính sách đối với khu vực kinh tế này ở nước ta...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đăng Doanh
Đồng tác giả: Nguyễn, Minh Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.4 Kh500v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn