Hỏi đáp về thúê giá trị gia tăng

Sách được biên soạn dưới dạng các câu hỏi và trả lời theo trình tự nội dung của luật thúê giá trị gia tăng, đã được QHK9, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10-5-1997 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1999. Luật này thay thế cho Luật thúê doanh thu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ Tài chính. Tổng cục thúê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336.2714 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn