Vụ án Liu tien Kuang bị đình chỉ một cách khó hiểu?\

Vụ án về vi phạm nghiêm trọng luật lao động tại cty TNHH giày da Huê phong, tp.HCM. Báo Lao động đưa tin bắt đầu từ số 109 ngày 10-7-1997

Lưu vào:
Tác giả chính: Song Đăng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!