Trích dẫn APA

Quang Lợi. (1997). Cuộc bứt phá toàn cầu\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Quang Lợi. Cuộc Bứt Phá Toàn Cầu\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997.

Trích dẫn MLA

Quang Lợi. Cuộc Bứt Phá Toàn Cầu\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.