Tài sản tịch thu và nỗi khổ của người thu giữ\

Theo báo cáo chưa đầy đủ, năm 1996, giá trị tài sản tịch thu cảu 26 tỉnh trong cả nước là 16 tỉ đồng. Trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng, con số thực còn lớn hơn nhiều. Song, việc bắt giữ, quản lý, xử lý... khối tài sản này như thế nào vẫn còn nhiều điều cần bàn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bích Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!