Tộc người ở các nước Châu á

Sách phản ánh bức tranh toàn cảnh về các tộc người ở Châu á; giới thiệu nguồn gốc, sự hình thành, dân số, sự phân bố của từng tộc người, quan hệ giữa các tộc người, tín ngưàng, tôn giáo, hệ ngôn ngữ của các tộc người đó. Phần các tộc người ở Việt nam, một số nước Trung á và phần Châu á của CHLB Nga...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 T451n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn