Cuốn đi - dạt về những bèo dâu: Gái mại dâm người Việt ở Cam-Pu-Chia\

ước tính ở CPC có trên 50.000 giá mại dâm, đa số là phụ nữ và trẻ gái Việt nam. Sau sự kiện ngày 5, 6/7/1997 ở CPC, hàng trăm gái mại dâm trở về Việt nam. Chính phủ yêu cầu các bộ chức năng xác minh và lập phương án giải quyết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!