Trích dẫn APA

Quyết Thắng. Những con mọt rừng\.

Chicago Style Citation

Quyết Thắng. Những Con Mọt Rừng\.

Trích dẫn MLA

Quyết Thắng. Những Con Mọt Rừng\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.