Lâm Đồng trong chiến lược phát triển Tây Nguyên: Phóng sự\

Nằm trong vùng Tây Nguyên, nhưng Lâm Đồng có nhiều ưu thế nổi trội so với Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc. Những năm qua, tỉnh miền núi này có nhiều đổi mới đáng mừng. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế-xã hội của Lâm Đồng chưa tương xứng với điều kiện tự nhiên thiên phú, đang phải đối mặt với nhiều khó khă...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Anh Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!