Thuỷ lợi Đak lak, mừng và lo\

So với năm 1975, số công trình thuỷ lợi ở Ddắc Lắc tăng hơn 100 lần, năng lực tưới tăng hơn 80 lần. Nhờ vậy, Đắc lắc có điều kiện phát triển trở thành thủ đô cà phê của cả nước và còn sản xuất trên 30 vạn tấn lương thực. Tuy vậy, chất lượng các công trình thuỷ lợi ở Đắc Lắc hiện nay còn đang nhiều m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Bá Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!