Làng du lịch văn hóa dân tộc - ý tưởng hay để phát triển du lịch\

Hiện nay với tư duy mới, văn hóa dân tộc đa bản sắc đã được đánh giá là nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, nó không hề cạn kiệt nếu chúng ta có ý thức duy trì, tôn tạo và phát triển thì đây là một nguồn thu quan trọng, không những đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động của nó mà còn đem lại nhiều nguồn lợ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hiền Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!