Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn: Sách tham khảo của lực lượng CAND\

Sách miêu tả một tổ chức mật vụ nguy hiểm ở miền Nam Việt nam thời Ngô Đình Diệm; phản ánh khái quát về quá trình hình thành, phát triển, các thủ đoạn tội ác, sự diệt vong và di hại của nó đối với cách mạng nước ta

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Phan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1996
Phiên bản:In lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.12 Đ406m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn