Thế giới trước những thách thức do thay đổi khí hậu\

10 ngày làm việc tại Tokyo Nhật bản, đại diện của 150 quốc gia trên hành tinh cùng nhau thảo luận về đề tài thay đổi khí hậu trên trái đất, ảnh hưởng cũng như biện pháp làm giảm bớt thiệt hại do hiện tượng trái đất đang nóng dần lên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Tuân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!