Công đoàn và vấn đề giải quyết tranh chấp lao động (Tập 2)

Sách một tập hợp hợp và giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn công đoàn các cấp tham gia giải quyết các tranh chấp lao động, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, và 1 số bài viết liên quan đến quyền và trách nhiệm của công đoàn trong quá trình tham gia giải quyết các tranh chấp lao độn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 C455đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn