Sáng tạo và bảo tồn những giá trị văn hóa - văn nghệ các dân tộc thiểu số, làm giàu nền văn hóa Việt Nam\

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười tại khai mạc Đại hội lần thứ 2 hội văn hóa văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt nam, sáng 19-12-1997

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Mười
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!