Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Giáo trình\

Giáo trình cung cấp những kiến thức về tố tụng dân sự, phân tích các quy định hiện hành với những vấn đề đã được phổ biến, có đề cập đến những vấn còn đang tranh luận của ngành luật này trong nền kinh tế thị trường

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thu Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.597 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn