Bảo vệ bầu khí quyển-cuộc thương lượng khó khăn ở Ky-ô-tô\

Từ 1 đến 10-12-1997, tại cố đô Ky-ô-tô của Nhật bản đã diễn ra khóa họp thứ 3 Hội nghị các bên công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu

Lưu vào:
Tác giả chính: Song Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!