Hệ thống pháo hạm nòng xoay 10.000 phát/phút\

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!