Mong học viện Quốc phòng phát triển nhanh, mạnh, vững chắc theo hướng cách mạng, chính quy, hiện đại: Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười nhân kỷ niệm lần thứ 53 ngày thành lập QĐNDVN\

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Mười
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!