Đức - trung tâm buôn nô lệ gái

Nạn buôn phụ nữ Đông âu qua Đức và EU ngày một bành trướng, đó là những món hàng mang lại những khoản lời khổng lồ cho các tổ chức tội phạm có chân rết khắp châu âu

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!