Trích dẫn APA

Xử phạt 43 doanh nghiệp vi phạm Bộ luật lao động.

Chicago Style Citation

Xử Phạt 43 Doanh Nghiệp Vi Phạm Bộ Luật Lao động.

Trích dẫn MLA

Xử Phạt 43 Doanh Nghiệp Vi Phạm Bộ Luật Lao động.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.