Các nước Asean nhất trí sử dụng nội tệ trong buôn bán giữa các nước thành viên

Đó là phát biểu của Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ngài Ma-ha-thia Mô-ha-mát ngày 7-2-1998 sau chuyến thăm 3 nước Thái lan, Philíppin và Xingapo trở về

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!