Sa thải hàng loạt công nhân ở XN liên doanh VMC - Hậu quả của sự buông lỏng quản lý?\

Sáng ngày 10-02-1998, hàng trăm công nhân tụ tập trước bảng niêm yết danh sách 318 lao động bị cắt giảm đợt 1 tại cổng trụ sở XN liên doanh sản xuất ô tô Hòa Bình (VMC). Cùng với sự lạnh lẽo, im ắng của các phân xưởng sản xuất đã ngừng hoạt động là những nét mặt lo âu, hụt hẫng của người thợ. Một cả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Chính
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
VMC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sáng ngày 10-02-1998, hàng trăm công nhân tụ tập trước bảng niêm yết danh sách 318 lao động bị cắt giảm đợt 1 tại cổng trụ sở XN liên doanh sản xuất ô tô Hòa Bình (VMC). Cùng với sự lạnh lẽo, im ắng của các phân xưởng sản xuất đã ngừng hoạt động là những nét mặt lo âu, hụt hẫng của người thợ. Một cảnh tượng không vui lần đầu tiên đã xảy ra tại 1 liên doanh lớn với nước ngoài đóng trên địa bàn Hà Nội