Sử học và hiện thực\

Sách giới thiệu công trình nghiên cưú của nhà sử học Văn Tạo qua các bài viết, bài trích từ những luận văn, hội thảo khoa học đã làm nổi bật mối quan hệ mật thiết giữa lịch sử và các ngành khoa học; khẳng định vai trò và ý nghĩa to lớn của lịch sử đối với hiện thực cuộc sống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Tạo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 S550h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn