Dịch vụ chăm sóc lâm chung\

Quá trình tâm lý của bệnh nhân lâm chung gồm 5 giai đoạn: Phủ nhận, nghĩ là mình không thể chết; Tức giận, khi biết không còn hy vọng sống trong lòng trào lên nỗi tức giận, oán hận số phận bất hạnh của mình; Mặc cả, từ tức giận sang suy nghĩ xem mình có thể kéo dài cuộc sống hay không; Lo âu, lo lắn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Hải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!