Đã đến lúc cần có pháp lệnh: Phòng chống tệ nạn mua bán dâm\

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay số gái mại dâm có chiều hướng giảm, đồng thời tăng số gái có hồ sơ quản lý. Phải chăng tệ nạn mua bán dâm đã thực sự giảm. Không, hình thức hoạt động đã được chuyển đổi, tinh vi, phức tạp hơn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quang Vinh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!