Tình báo kinh tế\

Sách giới thiệu khái quát về tình báo kinh tế, các hệ thống tình báo của 1 số nước trên thế giới; nghiên cưú các cấp độ, phương thức hoạt động, đối tượng, mục tiêu, những thách thức mới của tình báo kinh tế hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Hiền
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 1997
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 T312b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn